WAARSCHUWING !
Druk op verder voor meer!
Antrax

Beste surfer, Indien u een e-mail zou ontvangen waarbij een verdacht poeder
als attachment bij zit, gelieve dan niet te panikeren. Het verdachte poeder
zou de bacterie anthrax (bacillus anthracis), kunnen bevatten.
Indien u zo'n e-mail ontvangen ga dan als volgt te werk:

a)Koppel alle besmette onderdelen (monitor, computer, muis,
toetsenbord.), af en steek ze in een plastic zakje, en sluit dit goed.

b)Steek dit zakje op zijn beurt in een tweede plastic zakje, en
sluit dit eveneens goed.

c)Verwittig de hulpdiensten (101), zij sturen de civiele bescherming, om
in hun gasdichte pakken de besmette onderdelen te verwijderen.

d)Verwittig ook de telefoonmaatschappij, of de kabelmaatschappij
als u via de kabel surft. Zij zullen de kabels uit de grond komen trekken,
en deze in een plastic zakje steken (en dat zakje in een tweede zakje).

e)Ook alle servers waarlangs de e-mail gekomen is zullen in
plastic zakjes moeten verdwijnen.

f)Is uw computer aangesloten op een netwerk, verwittig de
beheerder dat hij het netwerk in 2 plastic zakjes moet steken.

e)Indien de e-mail positief bevonden wordt op de miltvuurbacterie,
neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw huisarts, hij zal u een
dosis antibiotica voorschrijven, en u in een plastic zakje steken (en
in een tweede).

Nog onze excuses voor het ongemak.

Hoogachtend,

De Osama-directie